ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
02 Mar 2017
 
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและร่วมกิจกรรม (โครงการวาดภาพสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร" (วันที่ 9 มี.ค. 60 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา)
 
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและร่วมกิจกรรม (โครงการวาดภาพสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร" (วันที่ 9 มี.ค. 60 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380