ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
07 Mar 2017
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ (วันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์)
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ (วันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380