ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
07 Mar 2017
 
ประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 

สน.พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญร่วมการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังแนบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380