ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
10 Mar 2017
 
ปชส.หลักสูตรการฝึกอบรม
 

ม.เกษตร ปชส.หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น และ หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รายละเอียดดังแนบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
Download here 2017-03-10214.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380