ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
10 Mar 2017
 
ขอเรียนเชิญเภสัชกร/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม
 
ขอเรียนเชิญเภสัชกร/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง "การประเมินผลเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรม (Developmental Evaluation in Pharmacy Practice)" (วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 60 ณ รร.นารายณ์ กทม.)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380