ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
16 Mar 2017
 
เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน "สนทนาเพลาเย็น" นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ (วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 - 21.30 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว)
 
เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน "สนทนาเพลาเย็น" นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ (วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 17.30 - 21.30 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380