ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
16 Mar 2017
 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน "Phytomedicine : From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy (วันที่ 7 เม.ย. 60 ณ ม.รังสิต)
 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน "Phytomedicine : From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy (วันที่ 7 เม.ย. 60 ณ ม.รังสิต)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380