ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
16 Mar 2017
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม รุ่นที่ 2" (วันที่ 23 - 25 พ.ค. 60 ณ รร.เอเซีย กทม.)
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม รุ่นที่ 2" (วันที่ 23 - 25 พ.ค. 60 ณ รร.เอเซีย กทม.)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380