ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
28 Mar 2017
 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 (วันที่ 24 - 25 ส.ค. 60 ณ รร.นารายณ์ กทม.)
 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 (วันที่ 24 - 25 ส.ค. 60 ณ รร.นารายณ์ กทม.)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380