ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
28 Mar 2017
 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดงานในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดงานในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
 
Download here 2017-03-28259.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380