ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
28 Mar 2017
 
ปชส.การอบรม หัวข้อ ข้อกำหนดและแนวทางการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
 
ปชส.การอบรม หัวข้อ ข้อกำหนดและแนวทางการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
 
Download here 2017-03-28276.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380