ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 Mar 2017
 
เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์ และบุคลากรผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีดำหัวอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ และเชิญร่วมขบวนแห่งในวันที่ 13 เมษายน 2560
 
เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์ และบุคลากรผู้อาวุโสคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีดำหัวอดีตอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ และเชิญร่วมขบวนแห่งในวันที่ 13 เมษายน 2560 ท่านสามารถแจ้งชื่อได้ที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 5 เมย. 60
 
Download here 2017-03-30286.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380