ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
31 Mar 2017
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380