ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
20 Apr 2017
 
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท และห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท และห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380