ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
20 Apr 2017
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Movies and mental illness ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Movies and mental illness ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380