ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
24 May 2017
 
ประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เรื่อง "เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เรื่อง "เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.ค. 60 ณ รร.เดอะ สุโกศล กทม. ดังกล่าว
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380