ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
26 May 2017
 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความลง Digest EnT
 

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักวิจัย ส่งบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Engagement เพื่อลง Digest EnT ครั้งที่ 4 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 2 หน้า ดังกล่าว
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380