ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
26 May 2017
 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอิเลิร์นนิง 2560 The 8th TCU International e-Learning Conference 2017 ?Innovation in Education?
 

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอส่งสำเนาหนังสือ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอิเลิร์นนิง 2560 The 8th TCU International e-Learning Conference 2017 ?Innovation in Education? ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ค. 60 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
 
Download here 2017-05-26916.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380