ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
26 May 2017
 
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง การใช้ปลาม้าลายในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอความอนุเคราะห์ ปชส.และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง การใช้ปลาม้าลายในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ก.ค. 60 ณ ม.มหิดล ดังกล่าว
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380