ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
26 May 2017
 
ขอเชิญส่งนิสิต นศ.และอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรณีพิเศษ
 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอเชิญส่งนิสิต นศ.และอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรณีพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ รร. เจ้าพระยาปาร์ค กทม.
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380