ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "Sino-ASEAN Conference on Precision Medicine 2017"
 
ม.บูรพา ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Sino-ASEAN Conference on Precision Medicine 2017" (ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 60 ณ รร.เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี จึงเห็นควรแจ้งเวียนคณาจารย์ ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380