ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอกการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงปม. 2561
 
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอกการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงปม. 2561 (วันที่ 12 มิ.ย. 60 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380