ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
2nd IMU Cares Humanitarian Mission Conference in collaboration with MERCY Malaysia
 
2nd IMU Cares Humanitarian Mission Conference in collaboration with MERCY Malaysia
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ (2nd IMU Cares Humanitarian Mission Conference in collaboration with MERCY Malaysia ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 60 ณ ประเทศมาเลเซีย ดังกล่าว
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380