ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (เรื่อง อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต
 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (เรื่อง อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380