ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา ของ . และขอความอนุเคราะห์เศษเทียนหรือขี้ผึ้ง
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา ของ . และขอความอนุเคราะห์เศษเทียนหรือขี้ผึ้ง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้กำหนดการจัดงานพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น .ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380