เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้เลยค่ะ