ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pharmacy Service Center

 Jobs

- Bioequivalence Study

- Pharmacokinetic Study

 -Pharmaceutical Properties of Drug Products

 

 

 List of pharmaceutical drugs for bioequivalence study during 2000-2021

No.

List of Phamaceutical drug

No.

List of Phamaceutical drug

1

Amoxicillin + Clavulanic acid IM injections

21

Galantamine capsules

2

Ampicillin + Sulbactam IM injections

22

Glipizide tablets

3

Bisoprolol tablets

23

Irbesartan tablets

4

Cefdinir suspensions

24

Lansoprazole capsules

5

Cefdinir capsules

25

Levonorgestrel tablets

6

Cefixime capsules

26

Lynestrenol tablets

7

Cefoperazone +  Sulbactam IM injections

27

Meloxicam tablets

8

Celecoxib capsules

28

Metformin  tablets

9

Cetriaxone IM injections

29

Methimazole tablets

10

Cetirizine tablets

30

Montelukast Film-coated Tablets

11

Cimetidine injections

31

Ofloxacin tablets

12

Cimetidine tablets

32

Olanzapine orodispersible tablets

13

Clindamycin capsules

33

Omeprazole capsules

14

Clozapine tablets

34

Ranitidine tablets

15

Donepezil orodispersible tablets

35

Risperidone tablets

16

Doxazosin tablets

36

Sertraline tablets

17

Escitalopram tablets

37

Silymarin soft capsules

18

Esomeprazole capsule vs tablet

38

Trimetazidine Dihydrochloride  tablets

19

Ethionamide tablets

39

Warfarin tablets

20

Fexofenadine tablets

 

 

 

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944386 Fax. 053-222741