19 กันยายน 2561
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ, นศภ.พรทิพย์ ปรมะ, นศภ.ณีรนุช ตัณธนเสฐj
05 กันยายน 2561
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินดีหรือไม่ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหมj
15 สิงหาคม 2561
นมแม่ หรือ นมผง ทางเลือกที่ดีสำหรับลูกน้อย
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณj
01 สิงหาคม 2561
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
โดย ผศ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูลj
11 กรกฏาคม 2561
ยาแก้ปวด...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณj
20 มิถุนายน 2561
ไข้เลือดออก...ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหม นศ.ภ.ภัทรภร เตชะผกาพงษ์ และนส.ภ.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ j
06 มิถุนายน 2561
รู้เท่าทัน...ยาลดความอ้วน
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ นศ.ภ. ธารฤทัย พุ่มพัว และ นศ.ภ. พิสิฐ ชาญธนกิจวาณิชย j
16 พฤษภาคม 2561
9 โรคใหม่จากบุหรี่ที่คุณอาจไม่เคยรู้
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหมj
02 พฤษภาคม 2561
หยุดสูบ หยุดทำร้าย หยุดทำลายคนใกล้ตัว
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ และภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่มj
18 เมษายน 2561
ไข้สมองอักเสบ...อันตรายที่คุณไม่เคยรู้
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหมj
04 เมษายน 2561
โรคพิษสุนัขบ้า...คร่าชีวิต
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณj
21 มีนาคม 2561
การใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง
โดย ภก. อรรฆพล พรพรหม, นศ.ภ.ปุณยวี บุญสุด และ นศ.ภ.นพรัตน์ คำพร j
14 มีนาคม 2561
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆด้วยวัคซีน
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ นศ.ภ. วิราสินี จันทบุตรj
21 กุมภาพันธ์ 2561
มารู้จักโรคตาไวรัสกันเถอะ
โดย ภก. อรรฆพล พรพรหม และ นศ.ภ. อชิรญา อินปวกj
07 กุมภาพันธ์ 2561
สุขภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงทาย ง่ายๆแค่เริ่มออกกำลัง
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ j
18 มกราคม 2561
รายการโฟกัสเชียงใหม่ ช่วง คณะเภสัชศาสตร์ มช. วันพุธ 17 มกราคม 2561 เรื่องภูมิแพ้กับสเตอรอยด์ เวลา 9.30-10.00 น.
โดย j
03 มกราคม 2561
รู้เขา รู้เรา เป็นภูมิแพ้ดูแลได้
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ j