21 มีนาคม 2561
การใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง
โดย ภก. อรรฆพล พรพรหม, นศ.ภ.ปุณยวี บุญสุด และ นศ.ภ.นพรัตน์ คำพร j
14 มีนาคม 2561
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆด้วยวัคซีน
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ นศ.ภ. วิราสินี จันทบุตรj
21 กุมภาพันธ์ 2561
มารู้จักโรคตาไวรัสกันเถอะ
โดย ภก. อรรฆพล พรพรหม และ นศ.ภ. อชิรญา อินปวกj
07 กุมภาพันธ์ 2561
สุขภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงทาย ง่ายๆแค่เริ่มออกกำลัง
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ j
18 มกราคม 2561
รายการโฟกัสเชียงใหม่ ช่วง คณะเภสัชศาสตร์ มช. วันพุธ 17 มกราคม 2561 เรื่องภูมิแพ้กับสเตอรอยด์ เวลา 9.30-10.00 น.
โดย j
03 มกราคม 2561
รู้เขา รู้เรา เป็นภูมิแพ้ดูแลได้
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ j