16 พฤษภาคม 2561
9 โรคใหม่จากบุหรี่ที่คุณอาจไม่เคยรู้
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหมj
02 พฤษภาคม 2561
หยุดสูบ หยุดทำร้าย หยุดทำลายคนใกล้ตัว
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ และภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่มj
18 เมษายน 2561
ไข้สมองอักเสบ...อันตรายที่คุณไม่เคยรู้
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหมj
04 เมษายน 2561
โรคพิษสุนัขบ้า...คร่าชีวิต
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณj
21 มีนาคม 2561
การใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง
โดย ภก. อรรฆพล พรพรหม, นศ.ภ.ปุณยวี บุญสุด และ นศ.ภ.นพรัตน์ คำพร j
14 มีนาคม 2561
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆด้วยวัคซีน
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ นศ.ภ. วิราสินี จันทบุตรj
21 กุมภาพันธ์ 2561
มารู้จักโรคตาไวรัสกันเถอะ
โดย ภก. อรรฆพล พรพรหม และ นศ.ภ. อชิรญา อินปวกj
07 กุมภาพันธ์ 2561
สุขภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงทาย ง่ายๆแค่เริ่มออกกำลัง
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ j
18 มกราคม 2561
รายการโฟกัสเชียงใหม่ ช่วง คณะเภสัชศาสตร์ มช. วันพุธ 17 มกราคม 2561 เรื่องภูมิแพ้กับสเตอรอยด์ เวลา 9.30-10.00 น.
โดย j
03 มกราคม 2561
รู้เขา รู้เรา เป็นภูมิแพ้ดูแลได้
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ j