ข่าวประชาสัมพันธ์
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ European Research Fellowship (Workshop on Effective Proposal Preparation for European research Fellowship)
 โครงการ Japanese Business Internship Program
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
 School of Health and Welfare, Jonkoping University ประเทศสวีเดน แนะนำการเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Studies
  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (dl: 30/05/61)
 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC)
 ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุเชิญนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
 ทุนไปศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership"
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
 สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม”
 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด