ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญส่งผลงาน/บริการ/ผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงในบูธงาน MEDCHIC Innovation Day 2022 (กำหนดส่งคณะ 19.08.2565 เวลา 12.00 น.)
 STeP ประชาสัมพันธ์สัมมนา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายากที่ไหน แค่คุณขอ เราจะทำให้ (dl: 05.09.2565)
 หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ “ระเบียบวิธีการขอรับรองจริยธรรมในการทำวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์” (dl:29.07.2565)
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ รวมไปถึงบุคลากรที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "MEDCHIC Health Hackathon 2022"
 วช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023)” (dl: 30.07.2565)
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) (dl: 11.05.2565)
 *ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปี2565* (dl: 07.03.2565)
 โครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 (dl: 31.03.2565)
 ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. (dl: 28.02.2565)
 ทุน ทปอ. ปี 2565 (dl: 14.01.2565)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization of Digital Era (dl: 19.08.2565)
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture ครั้งที่ 1 (dl: 30.09.2565)
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ IEA และ WHO-SEA กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (dl: 15.10.2565)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility)
ใหการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์
The Hall of Fame Awards 2012
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
ดูทั้งหมด