ข่าวประชาสัมพันธ์
  The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders
 การอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วยMicrosoft Excel 2013 เบื้องต้น
 อบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”
 โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal)
 โครงการฝึกอบรม "Setting up for Sustainable IT Infrastrcture for Advanced IT Using Conventional, Virtual ClassRoom and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN"
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุน NCCU Elite Scholarship Program
 (ด่วน!!) ทุนโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” (dl:08/08/61)
 วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งแสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (dl: 15/08/61)
 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2561
 เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (dl: 18/07/61)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
 การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs):
 3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership"
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
 สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม”
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด