ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
 School of Health and Welfare, Jonkoping University ประเทศสวีเดน แนะนำการเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Studies
  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
 การบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย "Endeavor Scholarships and Fellowships"
  Short-term Summer Session of Kansai University, Japan
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุนไปศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 ทุนวิจัยองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัมนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อุตสาหกรรม (พวอ.)
 ทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
 สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม”
 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
 การประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด