ข่าวประชาสัมพันธ์
  AUAP Student English Debate Competition (SEDC)
 Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน
 Aoyama Gakuin University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019
  The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders
 การอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วยMicrosoft Excel 2013 เบื้องต้น
ดูทั้งหมด
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
 ทุน NCCU Elite Scholarship Program
 (ด่วน!!) ทุนโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” (dl:08/08/61)
 วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งแสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (dl: 15/08/61)
 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2561
 เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (dl: 18/07/61)
ดูทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
 การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs):
 3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership"
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
 สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม”
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง PGY1 & PGY2 internal medicine
คณบดีให้การต้อนรับ Prof.Dr.Stephen G.Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
สรุปการเสวนาพิเศษ Hall of Fame 2014
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐพม่า นำโดย Dr.Htun Naing Oo ตำแหน่ง Director General, Department of Traditional Medicine และผู้ติดตาม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์
ดูทั้งหมด