กิจกรรม
เรื่อง :: ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด :: รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม U.S.-Thai Pharmacy Consortium 2011 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภเก็ต

โดยได้เดินทางมาเยือนคณะ และเยี่ยมชมจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

May 28 - June 3, 2011
1. Prof. Dr. J. Edward Moreton School of Pharmacy, University of Maryland
2. Prof. Dr. Robert S. Beardsley Vice President for the ACPE and Vice Chair for Education, School of Pharmacy, University of Maryland
3. Prof. Dr. Chris Ireland Dean, College of Phamacy, University of Utah
4. Prof. Dr. Earlene E. Lipowski College of Pharmacy, University of Florida

June 4-7, 2011
1. Prof. Dr. Donald Letendre Dean, College of Pharmacy, University of Iowa
2. Prof. Dr. Bernard Sorofman Executive Associate Dean, College of Pharmacy, University of Iowa
ภาพประกอบ ::
 ย้อนกลับ