ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) (dl: 12.02.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-01-28
เอกสารประกอบ :: 1.1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเงินรายได้ปี 2564 - รอบ 2.pdf , 1.2 เกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้ 2564 [19.01.2564]-รอบ 2.pdf
รายละเอียด ::
สนับสนุนทุน 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ (50,000)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (20,000 หรือ 50,000)
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป (50,000)
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือบูรณาการด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (100,000 หรือ 150,000)
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร (10,000)

หมดเขตรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363, 0-5394-4376

ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship

ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น https://cmu.to/nuLt4
 
 ย้อนกลับ