ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564 (dl: 15.03.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-02-25
Link ::http://bit.ly/3alnMSD
เอกสารประกอบ :: ประกาศรับข้อเสนอ โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก.pdf , Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงินไม่เกินโครงการละ 2 ล้านบาท/ปี

โดยแบ่งกลุ่มเรื่องในการพิจารณา ดังนี้
1. ด้านอุตสาหกรรม
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านการแพทย์และสุขภาพ
4. ด้านอาหารและการเกษตร
5. ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (House hold devices)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://bit.ly/3alnMSD

***ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ***

ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยจะแจ้งผลให้ทราบทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th
และ www.nriis.go.th

ในกรณีที่ต้องการเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย ขอให้แจ้งผ่านภาควิชามายังหน่วยบริหารงานวิจัยคณะฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย วช.
โทรศัพท์ : 0 2579 1370-9 ต่อ 508, 525
 
 ย้อนกลับ