ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 (dl: 30.06.2564 & 31.07.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-05-12
Link ::www.fwisthailand.com
เอกสารประกอบ :: Poster 1.pdf , Poster 2.pdf
รายละเอียด ::
ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19

มอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท โดยผู้สมัครต้องเป็นสตรี อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา ได้แก่ Physical sciences และ Life sciences โดยงานวิจัยต้องอยู่ในระหว่างดำเนินการ และงานดังกล่าวต้องส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่
สมัครด้วยตนเอง ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และ
แนะนำผู้สมัคร ภายใน 30 มิถุนายน 2564

ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการฯ ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการจำนวน 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ แจ้งข้อมูลยังหน่วยบริหารงานวิจัยคณะฯ research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fwisthailand.com และสอบถามเพิ่มเติมโทร. 099-946-3665 และ 061-641-9690 หรืออีเมล์ที่ fwisth@loreal.com
 
 ย้อนกลับ