ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ (dl: 31.05.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-05-13
Link ::https://www.onde.go.th/view/1/pr64-1/TH-TH
เอกสารประกอบ :: ประกาศ_2564_ครั้งที่_1.pdf , แบบคำขอทุนปี64.pdf , Poster.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบการวิจัย 6 หัวข้อ ได้แก่

1. Digital Manpower

2. Digital health

3. Digital Agriculture

4. Digital Technology

5. Digital Government & Infrastructure

6. Digital Agenda

ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.onde.go.th/view/1/pr64-1-1/TH-TH)
ยื่นขอรับการสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.onde.go.th/view/1/pr64-1/TH-TH ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.onde.go.th/view/1/pr64-1/TH-TH หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2142 7575

ทั้งนี้ ขอให้กำหนดค่าบริหารโครงการจำนวน 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ แจ้งข้อมูลยังหน่วยบริหารงานวิจัยคณะฯ research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ