ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) (dl.25.06.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-06-24
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) เพื่อต่อยอดและยกระดับเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
- ทุนสนับสนุนการวิจัย 400,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
- ผลงานวิจัยเคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI 1 หรือในฐานข้อมูลที่สูงกว่า
- ผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับ TRL 4-6 โดยเมื่อจบโครงการต้องมีการก้าวกระโดดอย่างน้อย 2 ขั้น TRL
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mkB7luetbRu9bz_9sps3AHvezv72F8Hz และกรอกหัวข้องานวิจัยเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq5wBx5qpU7VtgBSF-zh4ROvTs-j9Ad27JIwlJTEPobXFHZQ/viewform?usp=sf_link ภายในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ และส่งร่างข้อเสนอโครงการไปยัง E-mail : deeptechfund@step.cmu.ac.th และ cc. ให้หน่วยบริหารงานวิจัยทราบด้วย ทาง E-mail: reseach.rxcmu@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ