ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: สปอว. เปิดรับข้อเสนอภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (dl: 30.06.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-06-28
เอกสารประกอบ :: สป.อว.-ปชส.กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (65).pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) *ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565*

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึง *วันที่ 5 กรกฎาคม 2564* ยื่นข้อเสนอได้ที่กองการต่างประเทศ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และทาง Email: chotputiphan.i@gmail.com

ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ : _https://shorturl.at/bszMZ_

*หมายเหตุ*
1. หากประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ ให้จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด ส่งผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ เพื่อประกอบการเสนอมหาวิทยาลัยออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง *วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ก่อน 10.00 น.) เท่านั้น*

2. แหล่งทุนจะรับเอกสารภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น (โดยถือวันที่ สป.อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ)

-ขอบคุณค่ะ-
@RAI News
#arainews #araiteam #บริหารงานวิจัย #ทุนวิจัย #ทุนสปอว.
 
 ย้อนกลับ