ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ (dl: 31.07.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-07-14
เอกสารประกอบ :: บพข.65-ทุนวิจัยอาหารผู้สูงวัยภาคเหนือ-ใต้.pdf
รายละเอียด ::
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) *ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้*

กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ *ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564*
สามารถส่งข้อเสนอโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง สำนักประสานงานฯ แผนงานเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ที่Email: pmufood@ku.th

ทั้งนี้ ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการ _โดยกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ_ ตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

พร้อมนี้ บพข. ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังกรอบงานวิจัยและรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Cisco Webex ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. (ตาม link ดังนี้ https://drive.google.com/drive/folders/12Sok0kFRSPJmRMUDO9cblYaRT_BGc2jY?usp=sharing)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : pmufood@ku.th
 
 ย้อนกลับ