ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)” (dl: 26.08.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-08-25
Link ::https://2021.asiateleophth.org/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)” จัดขึ้นระหว่าง 27 – 28 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Webinar

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ฟรีที่ https://2021.asiateleophth.org/online-registration/ ซึ่งระบบจะเปิดรับเพียง 1,000 คนเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://2021.asiateleophth.org/
 
 ย้อนกลับ