ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 (dl: 15.10.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-09-07
Link ::https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/
เอกสารประกอบ :: รายละเอียดการประชุม.pdf
รายละเอียด ::
ม.เกษตรศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-341545-6 ต่อ 125 หรือ 092-2693377
 
 ย้อนกลับ