ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (dl: 30.09.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-09-28
Link ::https://research.dru.ac.th/archives/1148
เอกสารประกอบ :: กำหนดการอบรม.pdf , Banner.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ จึงประชาสัมพันธ์ยังผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท ผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/mgOVZ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.dru.ac.th/archives/1148

ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏธนบุรี
0 2890 0001 หรือ 0 2890 1801 ต่อ 2082
 
 ย้อนกลับ