ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สวทช. และ Harvard University ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Rethinking Malaria in the Context of COVID–19 (dl: 28.09.2564)
วันที่ประกาศ :: 2021-09-28
Link ::https://rethinkingmalaria.org/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมโรคมาลาเรีย การพัฒนาศักยภาพการบริการด้านโรคมาลาเรียแบบบูรณาการ การฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรับมือกับโรคมาลาเรีย รวมถึงการร่วมอภิปรายถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมและกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากโลก

โดยงานสัมมนาออนไลน์มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2564 เวลา 20.00 – 22.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://rethinkingmalaria.org/
 
 ย้อนกลับ