ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: เชิญรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนงบแผ่นดิน FF66 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น.
วันที่ประกาศ :: 2021-10-01
เอกสารประกอบ :: นส.เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขอทุน FF66.pdf , 0833 Presentation_ FF 66__1Otc64.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ที่ ID : 950 4240 6500
 
 ย้อนกลับ