ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีสีเขียว
วันที่ประกาศ :: 2021-10-15
Link ::http://www.rmutcon.org/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (RMUTCON 2022) ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ online และ onsite

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutcon.org/
 
 ย้อนกลับ