ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 2021-10-15
Link ::https://cmu.to/oKApj
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ. หรือ UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on Uninet and Computer Application : WUNCA) ในรูปแบบรายการสดออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” ซึ่งมีกำหนดจัดรายกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมออกรายการตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตาม QR Code หรือ https://cmu.to/oKApj

UniNet มีภารกิจ ดังนี้
1. บริการจัดสรรสื่อสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่สถาบันการศึกษา
2. บริการสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
3. บริการระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้บุคลากรทางการศึกษาและวิจัยได้เข้าไปสืบค้นหนังสือต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
4. บริการระบบการประชุมทางไกล เช่น VClass หรือ Zoom
5. สนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ThaiMooc
 
 ย้อนกลับ