ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา IPOU program และ NIHO program ณ Oita University
วันที่ประกาศ :: 2012-11-15
เอกสารประกอบ :: event-121115103631.rar
รายละเอียด ::
Oita University ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน IPOU program และ NIHO program ระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน

1 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2556- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 For Spring
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556- เดือนสิงหาคม 2557 For Fall

6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2556- เดือนสิงหาคม 2556 For Spring
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 For Fall

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2555 เพื่อดำเนินการต่อไป
 
 ย้อนกลับ