ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored
วันที่ประกาศ :: 2015-05-21
Link ::http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-programme/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 / 2559 ประเภท Non-Degree โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี
 
 ย้อนกลับ