ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ประชุมวิชาการนานาชาติ 24th International Student Congress of (bio) Medical Sciences (ISCOMS)
วันที่ประกาศ :: 2017-01-23
Link ::www.ISCOMS.com
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
University Medical Center Groningen ประเทศเนเธอแลนด์ เชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 24th International Student Congress of (bio) Medical Sciences (ISCOMS) ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิ.ย. 2560
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ISCOMS.com
 
 ย้อนกลับ