ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Short – Term Intensive Japanese Program ณ Rikkyo University
วันที่ประกาศ :: 2017-03-01
Link ::http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=955
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Rikkyo University ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วม Short – Term Intensive Japanese Program ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560 ณ Niiza Campus, Rikkyo University ค่าธรรมเนียม 300,000 เยน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไปภายในวันที่ 17 มี.ค. 2560
 
 ย้อนกลับ