ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Nagasaki University Japanese Language Program, Japan
วันที่ประกาศ :: 2017-03-13
Link ::http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/studying-abroad/jasin/?lang=en
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Nagasaki University Japanese Language Program, Japan สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชารองและมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไปแบ่งเป็น
1. 1 ภาคการศึกษา กันยายน 2017 – มีนาคม 2018
2. 1 ปีการศึกษา กันยายน 2017 – กันยายน 2018

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศฯไม่เกินวันที่ 20 มีนาคม 2560
 
 ย้อนกลับ